สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม
081-900-5509
ชายส์ ชิล เนอสเซอรี่
เรียนรู้คู่ความสุข
ติดต่อสอบถาม
บริการฝากเลี้ยงเด็ก 1 ปี ถึง 6 ปี
Take care of children age 1 - 6 yr old.
โดยครูปฐมวัยที่มากด้วยประสบการณ์
ติดต่อสอบถาม
ดูแลลูกของท่านได้อย่างทั่วถึง ตามหลักการเนอสเซอรี่
ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และเพียงพอ ต่อจำนวนเด็ก
ติดต่อสอบถาม
Child Chill Nursery ส่งเสริมพัฒนา EQ และ IQ ของเด็กๆ ผ่านการทำกิจกรรม การเล่น ให้เด็กๆ มีความสุขผ่านการเล่น เพราะเราเชื่อว่าเมื่อเด็กมีความสุขก็จะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีพัฒนาการที่ดี เป็นการเตรียมพร้อม และปรับตัวก่อนเข้าโรงเรียนจริง
Child Chill Nursery
88/435 ม.มัลดีฟส์ ปาล์ม ถ.วงแหวนรอบนอก ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540